Belangrijke informatie! UBO Register

Belangrijke informatie voor Aandeelhouders, Vennoten en Bestuurders. Vanaf 10 januari 2020 volgt de verplichte inschrijving in het UBO register.

Beste Ondernemer,

De uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn staat voor de deur! Vanaf 10 januari 2020 hebben de Ultimate Beneficial Owner’s (UBO) een inschrijvingsverplichting en moeten binnen 18 maanden voldoen aan deze Europese richtlijn.

Wie is een UBO ?

Indien u uiteindelijk belanghebbende (Ultimate Beneficial Owner) bent van een organisatie dan geldt een inschrijving in het UBO register voor u.

Voorbeeld uiteindelijke belanghebbende :

  • Een natuurlijke persoon die meer dan 25% van de aandelen heeft in een B.V.
  • Een natuurlijke persoon die meer dan 25% direct, of indirect, eigendomsbelang heeft in een vof of maatschap.
  • Een beslissingsbevoegde natuurlijke persoon binnen een stichting, vereniging en STAK.

Waarom is een UBO registratie verplicht ?

De doelstelling is om misbruik te voorkomen van het financiële stelsel waar het gaat om witwassen van geld of terrorismefinanciering en daarom moeten alle natuurlijke personen makkelijk te traceren zijn en terroristen/criminelen afschrikken van deze maatregel binnen de EU.

Wat moet er gedaan worden ?

Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.

Volgt hier de laatste ontwikkeling:

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/top-5/de-belangrijkste-vragen-over-het-ubo-register/

Wilt u meer weten over de UBO registratie en/of wilt u ons kantoor inschakelen voor deze registratie ?

Stuur een WhatsApp met het woord ‘UBO’  naar  +31 20 616 10 32  en we nemen z.s.m. contact op.

Ron Schouw

Bedrijfsadviseur

2019-12-20T21:06:01+00:0020 december, 2019|

Over de auteur: {9dbe6ecb49614fe5f5eb8769020feaa25e30ad75936cf7c2bd14ba6abe345387}s