Moet u de NOW terugbetalen?

Moet u (een deel van) de NOW terugbetalen? U bent de enige niet! Ongeveer 60% van de bedrijven die de NOW regeling heeft aangevraagd, moet de subsidie (deels) terugbetalen. Voor sommige bedrijven komt dit onverwacht. Ook voor u? In dit artikel leggen we uit hoe dat komt en wat u kunt doen.

De NOW regeling

Zoals u weet, heeft de overheid in het begin van de crisis de NOW regeling in het leven geroepen. Deze maatregel is een tijdelijke noodmaatregel voor de overbrugging van werkgelegenheid. Het is een subsidieregeling die tegemoet ziet in uw loonkosten, met het doel om werkgelegenheid te behouden.

Omzet en loonkosten

Heeft u na de toekenning van de NOW toch meer omzet gedraaid dan verwacht? Of zijn uw loonkosten gedaald omdat u minder flexkrachten heeft ingezet? Dan heeft u waarschijnlijk teveel subsidie ontvangen. Dit moet u dan (gedeeltelijk) terugbetalen.

De NOW regeling is een generieke regeling. Dat betekent dat de regeling geen rekening houdt met de specifieke omstandigheden van uw bedrijf of sector. Om die reden kan de berekening van de hoogte van de subsidie dus anders uitpakken dan u had verwacht.

Waarom de berekening anders uitpakt dan verwacht

Bij de toekenning van de voorschotten werd gekeken naar uw omzet en loonkosten. Daarbij werd januari 2020 als referentiemaand genomen. Januari is doorgaans de maand waarin bijzondere beloningen –  anders dan een 13e maand of een vakantieregeling – worden uitgekeerd. Daarom is deze maand meestal een maand met hoge loonkosten. Omdat het niet mogelijk is om incidentele betalingen uit de loonsom te filteren, geeft deze referentiemaand een vertekend beeld. Ofwel, in de rest van het jaar had u dus lagere loonkosten dan in januari. Hierdoor is uw subsidie hoger ingeschat en moet u terugbetalen.

Heeft u een seizoensbedrijf? Dan wordt in de berekening van uw subsidie de loonsom over maart, april en mei vergeleken met de loonsom in januari. Ook hier is januari een verkeerde referentiemaand. Daarnaast wordt uitgegaan van driemaal de loonsom van maart, ongeacht of de totale loonsom van maart, april en mei hoger of lager is dan driemaal de loonsom van maart.

Wat als ik de NOW niet terug kan betalen?

Als u de voorschotten niet in een keer kunt terugbetalen, dan kunt u een terugbetalingsregeling aanvragen. De overheid heeft aangekondigd coulant om te gaan met de terugbetalingsregeling. Voorspelt u toch problemen met de terugbetaling? Neem dan contact met ons op. We kijken graag samen met u naar uw mogelijkheden.

2021-05-14T08:39:45+00:0014 mei, 2021|

Over de auteur: {9dbe6ecb49614fe5f5eb8769020feaa25e30ad75936cf7c2bd14ba6abe345387}s

Chat openen