TVL en de NOW regelingen uitgebreid per 21 januari 2021.

Sinds gisteren heeft het kabinet meer steunmaatregelen aangekondigd en wordt de TVL en de NOW regeling opnieuw uitgebreid.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De TVL gaat van 80% naar maximaal 85% vergoeding van de vaste lasten bij een minimale omzetverlies van 30% per kwartaal.
 • Het maximale bedrag wordt verhoogd van 90.000 euro naar 330.000 euro per kwartaal. Bij bedrijven van maximaal 250 medewerkers.
 • Bij bedrijven van meer 250 medewerkers is het nu ook mogelijk om de TVL aan te vragen en is maximaal 400.000 euro per kwartaal.
 • Er komt ook een speciale regeling voor startende bedrijven die zijn gestart tussen 1 januari 2020 en 30 juni 2020. (Later Meer)
 • Deze regelingen gelden op het moment van schrijven tot en met 30 juni 2021.

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD)

Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) is een extra steunmaatregel en komt boven op de TVL subsidie in het 4e kwartaal van 2020 en in het 1e kwartaal van 2021. Deze regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten van (kerst)voorraad die niet meer verkocht kan worden en is vrijgesteld van de Vennootschapsbelasting.

 • De VGD is verhoogd van 2,8% naar 21% van het omzetverlies en komt dus boven op het bedrag aan TVL.
 • Het maximale subsidiebedrag is verhoogd van 20.160 euro naar 200.000 euro.
 • Bedrijven (non-food detailhandel) die zich ingeschreven hebben tussen 29 februari 2020 en 15 maart 2020 krijgen een vergoeding van 101 euro
 • Op 21 januari verlengd in het 1e kwart 2021 en wordt verhoogd naar 21% tot maximaal 200.000 euro.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

 • Vergoeding gaat van 80% naar 85% over de gehele loonsom.
 • De vrije ruimte blijft 10%. (Loonsom kan dalen zonder gevolgen voor de aangevraagde subsidie)
 • NOW-regeling 3.1 kan vanaf 15 februari worden aangevraagd.

Deze regelingen gelden op het moment van schrijven tot en met 30 juni 2021.

Er zijn nog meer nieuwe regelingen aangekondigd door het kabinet op 21 januari 2021 zoals de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) en een fonds voor ondernemers in de evenementenbranche.

Ook zijn de garantiestellingen van de overheid uitgebreid bij het afsluiten van leningen via kredietverstrekkers.

Wij zullen de komende tijd al deze regelingen kort toelichten. Dus houdt onze website en Social media in de gaten.

RON-A.D. Finance is NOAB gecertificeerd -Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen-. De leden zijn op de hoogte van actuele- ontwikkelingen en regelgeving. Meer info over NOAB keurmerk is te vinden op www.noabkeurmerk.nl.

Wilt u meer informatie? Neem contact op via b.lamet@ron-ad.nl of bel +31 (0) 20 616 10 32

2021-01-27T14:59:20+00:0022 januari, 2021|

Over de auteur: {9dbe6ecb49614fe5f5eb8769020feaa25e30ad75936cf7c2bd14ba6abe345387}s

Chat openen